Tilbake

Bakke Sanitetsforening

Bakke Sanitetsforening

Bakke Sanitetsforening ble stiftet i 1917, og teller i dag ca. 50 medlemmer. Sanitetsforeningen arbeider aktivt til beste for folk i bygda vår, og vi har gitt økonomisk støtte til mange prosjekter i Skotselv.
Her er noen av disse:
• Skotselv skibakke
• Haugløkka
• Skotselv Skolekorps
• Skotselv Musikkorps
• Sportsutstyr Skotselv skole
• Småbarnstreff
• … og sist, men ikke minst 300.000 til den nye kultursalen, kafeteria og SFO
Vi er takknemlig for den positiviteten vi alltid blir møtt med når vi kommer rundt med fastelavnsris og loddbøker, og for den velvilje som møter oss når vi ber om hjelp til ulike oppgaver. Uten denne velviljen hadde vi ikke hatt mulighet til å gi så mye tilbake til bygda.
Vi står i stor takknemlighetsgjeld til sanitetsdamene som i 1955 reiste Sanitetshuset, noe som gjør at vi i dag har gode inntekter ved å leie ut store deler av Sanitetshuset til kommunal barnehage.
Vi er også medarrangør på eldretreff på Solhaug og Haugløkka, NaKuHel- aktiviteter på Düvelgården og 8. mars-arrangement .
Medlemsmøtene er stort sett 1. mandag i måneden.
Leder og kontaktperson er Karen Marie Haare, tlf. 45 00 73 43

Sanitetskvinnene sentralt:
Sanitetskvinnene jobber aktivt for å bli en viktig samfunnsaktør når det gjelder kvinners livsvilkår
Sanitetskvinnene arrangerer drømmedager for barn som trenger litt ekstra oppmerksomhet i hverdagen.
Sanitetskvinnene initierer og finansierer forskning som tetter kunnskapshull om kvinners helse og livsvilkår. Deretter sørger vi for at ny kunnskap blir formidlet.
Sanitetskvinner over hele landet spiller en aktiv rolle i det norske integreringsarbeidet. Vi har fokus på å inkludere og involvere kvinner som lever i minoritetsmiljøer.
Sammen med Den norske kirke, Islamsk råd, Virke, Krisesentersekretariatet, Reform og JURK, står Sanitetskvinnene bak Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER
Les mer på sanitetskvinnene.no