Düvelgården

Ikke mange kulturhistoriske bygninger blir så flittig brukt av lokalbefolkningen som Düvelgården i Skotselv. Den utgjør nå et lite bygdetun, sammen med Vendelborgsmia og det gamle Skomakerhuset. Dette har blitt en populært samlingssted i mange sammenhenger - og har med andre ord blitt et godt eksempel på at slagordet "vern gjennom bruk" har mye for seg.

Düvelgården ble overdratt vederlagsfritt av Aage Røgeberg til Eiker Historielag i 1973. Intensjonen var at Düvelgården skulle brukes som museum for Bakke Bygdeminnelags samlinger.

I forbindelse med utbedring av vegkrysset Verksveien / Bingsveien måtte Düvelgården flyttes. Siden det ikke var konkrete planer i Skotselv, ble det en stund syslet med planer om flytting til museumsanlegget på Eidsfoss. Protester fra folk i Skotselv ble tatt til følge og førte til at det på et folkemøte 21.10.1991 ble vedtatt at Düvelgården fortsatt skulle bli i Skotselv og Düvelgårdens Venner ble stiftet.

Düvelgården ble overført fra Eiker Historielag til Düvelgårdens Venner og flytting til kommunens eiendom på Øra ble besluttet. Dugnaden startet sommeren 1993. Flytteprosessen ble satt bort til Gunnar Formodalen for kroner 40 000 + mva. Kranselaget ble holdt 10. januar 1994 - og etter stor dugnadsinnsats ble Düvelgården offisielt åpnet i 1997.

I 1998 ble Vendelborgsmia flyttet til Øra og i 2009 Skomakerhuset. Sammen med Düvelgården danner de et lite bygdetun i sentrum av Skotselv med faste aktiviteter og utleie av møte- og selskapslokaler.

Ved siden av utleie til selskaper og møter, har Düvelgården mange faste aktiviteter:

NAKUHEL (Natur-Kultur-Helse) En møteplass på formiddagen. Uformelt og sosialt. Lærerikt og hyggelig. Åpent for alle. Lokale og eksterne foredragsholdere. Annen hver onsdag klokken 11 - 13.

Krokvelder. Düvelølets Venner arrangerer regelmessige krokvelder.

Høstmarkedet arrangeres første helga i september i samarbeid med Bakke Bygdekvinnelag. Bygdekvinnas kafe. Salgsboder med salg av lokalproduserte matvarer. Temautstilling hvor temaet i 2013 var 100-årsjubileet for kvinners stemmerett og foregangskvinner i Skotselv.

Julemessa arrangeres første helga i advent. Bygdekvinnas kafe. Lokale produsenter selger julebakst, matvarer og håndarbeider. Lokale kunstnere deltar med salgutstillinger. Omvisninger i Skomakerhuset og Vendelborgsmia. Fakkeltog og tenning av julegran.

- og permanente utstillinger:

Hassel Jernverk i 2. etasje i Düvelgården. Utstillingen omfatter et tverrsnitt av jernverkshistorien - inklusive et ikke helt heldig forsøk som kanonprodusent.

Hasselovner og ovnsplater i Skomakerhuset gir en variert oversikt over Hassel Jernverks produksjon av ovner.

Skomakerverkstedet viser arbeidsplassen til skomaker Kristian Thorsen slik den var til han sluttet midt på 1960-tallet.

Vendelborgsmia er satt i operativ stand med originale maskiner og verktøy og viser en bygdesmie slik den fremstod i første halvdel av 1900-tallet.