Tilbake

Düvelgårdens Venner


Düvelgårdens Venner er en forening med formål å bevare Düvelgården, Skomakerhuset og Vendelborgsmia som et lokalhistorisk kulturminne og å arbeide for bruk av huset som samsvarer med dette. Foreningen er åpen for alle, og medlemskontingenten er kr 200.

Foreningen har et styre som består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer.

Dugnadsgjengen har jobbet med utvikling, drift og vedlikehold av anlegget siden starten i 1991. Den består av 8-10 pensjonister som møtes til dugnad hver mandag.

Düvelølets Venner er en del av foreningen som arrangerer krokvelder. Inntektene herfra går uavkortet til drift og vedlikehold av anlegget.

Anlegget er finansiert med bidrag fra private, kommunen og bedrifter. Drift og vedlikehold er selvfinansiert ved hjelp av medlemskontingent, leieinntekter, inntekter fra aktivitetene og Norsk Tippings Grasrotandel.

Støtt Düvelgården og meld deg inn i Düvelgårdens Venner.

For informasjon om deltagelse, medlemsskap eller annet vedrørende Düvelgården, ta gjerne kontakt med  

            Ingar Midtgård - Telefon 917 16 419 eller E-post midtgaard@online.no