Tilbake

Vendelborgsmia

Smia ble startet på Vendelborg i Hokksund på slutten av 1700-tallet av Lars Larsen fra Fiskum. Dette var onkelen til Leif Johnsens bestefar. Leif var den siste smeden i Vendelborgsmia - som lå rett over gata for Lienbussene med adresse Vendelborggt. 46. Bestefar til Leif, som het Jon Larsen, overtok smia i 1864. Da han døde i 1903 tok to av sønnene over. Det var Hans og Lars. Etter deres død tok faren til Leif over smia. Han het Johan Johnsen, var født i 1893 og døde i 1975 82 år gammel. I 1936 begynte Leif Johnsen i smia.

Vendelborgsmia var en typisk bygdesmie som utførte skoing av hest og reparasjoner av forskjellig slag. I siste halvdel av 1800-tallet overnattet smedguttene i tømmerdelen av smia. Der sto det også en bakerovn hvor Jon bakte brød til familien og smedguttene. På den tiden hadde han 11 stykker i kosten. Arbeidsdagen varte fra kl. 6 om morgenen til 8 om kvelden. De arbeidet også på lørdager.

I 1918 / 1919 kom strømmen og smia ble fornyet med vifte og reimer istedenfor to blåsebelger, en på hver side av essa. De skodde hester og reparerte forskjellige ting som sleder, spader, ploger, harver og skogs- og landbruksredskaper. De lagde også sakser, verktøy, fløtningsutstyr, bolter, muttere, klipte sagblad, hovkniver, ljåer og alt tenkelig utstyr. De lagde også ting av tre. Vognhjul er et eksempel på dette, men da hjulmakere kom ble det slutt. Bestefaren til Leif trakk også tenner i smia.

Fra gammelt av, fram til 1939, gikk hovedveien rett forbi, så det var stor aktivitet og trafikk i smia. Smeden reiste også mye for å sko hester på gårder og travbaner.

Jobben i smia var tung og tøff. I 1970 ble Leif sparket av en hest - noe som resulterte i en brukket arm. Om vinteren var det trekkfullt i smia og den eneste isolasjonen i veggene var gamle skyteskiver fra skytebanen. Det var ingen ting som skulle koste noe.

Johan Johnsen ble tildelt diplom med bronsemedalje for fløtehaker ved jubileumsutstillingen på Kongsberg i 1924.

I 1985 opphørte driften og Vendelborgsmia ble lagt ned. Leif Johnsen ble den siste smeden i familien som drev smia sammenhengende i 200 år.

Flytting

I april 1985 fikk Øvre Eiker kommune 35 000 kroner av Norsk Kulturråd til å bevare og flytte Vendelborgsmia. Samme året ble inventaret kjøpt av Leif Johnsen. I september 1995 ble smia flyttet til Geveltveien. Her skulle den mellomlagres til kommunen fant et egnet sted å sette opp smia.

Høsten 1998 ble Vendelborgsmia flyttet til Düvelgården i Skotselv. Her fungerer den som en del av bygdetunet Düvelgården og som et permanent tilholdssted for Eiker Knivklubb.

Restaurering

I 2014 besluttet Düvelgårdens Venner å restaurere smia innvendig. Det opprinnelige inventar og maskiner skulle monteres opp og settes i driftsklar stand. Verktøy, maskiner og utstyr som hadde ligget lagret i Vestfossen i nærmere 20 år ble hentet tilbake til smia. Takket være et grundig registreringsarbeid, fotografier og video, har vi kunnet sette store deler av smia tilbake til original stand. Dugnadsgjengen har også gjort et formidabelt restaureringsarbeid som gjør smia fullt operativ - i tillegg til å være et minnesmerke over gamle tiders håndtverk, industri og arbeidsforhold.

 

p1030723
p1030725
p1030745