Tilbake

Om Skotselv

Om Skotselv

Skotselv er et tettsted i Øvre Eiker kommune i Buskerud. Tettstedet har 710 innbyggere per 1. januar 2013, og ligger på vestsiden av Drammenselven, mellom Hokksund og Åmot. Tettstedet strekker seg også delvis inn i nabokommunen Modum. Tidligere var det cellulosefabrikk her (Union).

Skotselv har en nedlagt jernbanestasjon på Randsfjordbanen. Stedet ligger sentralt til med kort avstand både til Drammen, Kongsberg og Hønefoss og bare en knapp times kjøretur fra Oslo. Her er det gode muligheter for naturopplevelser både på elvene og i de nærliggende åsene.
Historie

Stedsnavnet Skotselv kommer av gårdsnavnet Skott som betyr «gård som ligger ved en fremspringende høyde». Vannsaga ble tatt i bruk på Ulleland gård i Skotselv ca. år 1528, og sagbruksvirksomhet ble en viktig næringsvei.

Den første store industribedriften på Eiker var Hassel Jernværk i Skotselv. Jernverket ble etablert i 1649 og var den gang et av de største jernverk i Norge. I 1757 ble Skotselv skole opprettet som bruksskole under Hassel Jernverk. Det mest kjente produktet fra verket et «Hasselovnene». Produksjonen ved verket ble ned lagt i 1854 etter mange år med underskudd.

Skotselv Cellullosefabrikk ble startet i 1888, og var i mange år en av de største arbeidsplassene på Eiker.

De siste årene har Skotselv vært inne i en stedsutviklingsprosess, og sentrum er i ferd med å rustes opp. Snart blir det byggeklare tomter i Skotselv.