Tilbake

Stedsutvikling


STEDSUTVIKLINGSPROSJEKTER I SKOTSELV - en oversikt
I en periode, hovedsaklig fra 2004 til 2013, har det vært fokus på Skotselv. Kommunen har bevilget stedsutviklingsmidler. Midlene har vært brukt til ulike tiltak i bygda. Grendeutvalgets årsmøter har gjort vedtak om hvilke tiltak som skulle realiseres. En politisk styringsgruppe har gjort endelig vedtak. Alle tiltak, hvor ikke annet er nevnt, har stedsutviklingsmidler som hel- eller delfinansiering. I mange tiltak har det vært betydelig dugnad.
Prosjektene er nevnt i rekkefølge ut fra geografi og tema.
Parkeringsplass ved Tregata Opparbeidet på elvesida til bruk for skileikbakke og tursti.
Flommur ved Bergfossen Beskytter tursti.
Restaurering av og vernehus over masovnrest fra Hassel jernverk Dugnad og sponsorer.

Tursti fra parkeringsplass til snøbrettbakke og bru over Bingselva ved Bergfossen Dugnad Bakke IF.
Skileikbakke med lys, snøkanoner og heis Dugnad Bakke IF.
Tursti langs Bingselva fra ny bru og nedover Tiltaket er ikke ferdig. Planlagt bru over elva ved bensinstasjonen kan ikke finansieres nå. Det arbeides med alternativ avslutning på stien.
Fem kulturminnetavler Ved masovnrest, Øra, celluloseområdet, pumpehuset og tursti langs Bingselva. Utarbeidet i samarbeid med kulturminnerådet.


Steinmur på elvekanten på Øra Beskytter elvekanten mot erosjon.

Sandvolleyballbane og bordtennisbord på Øra
Beplantning mot naboer på Øra Utført på dugnad av grendeutvalg og naboer.
Kantstein parkeringsplass på Øra
Innkjøp av Hasselovner Ovner er plassert i skomakerhuset, Düvelgården og kulturhuset. Sponsorer og stedsutviklingsmidler. Flere av ovnene er pusset opp på dugnad.
Smijernsarbeider Nye skulpturer, benker og gitter er plassert i bygdegata, på Øra, i kulturhus, ved pumpehuset og i vernehus over masovnrest. Sponsorer og stedsutviklingsmidler.
Ring of European cities of Iron Works Et kultur- og profileringstiltak. Prosjektmidler.
Kunstsenter og smie Gamle cellulosefabrikkbygninger er oppgradert til verksted for kunstnere, bl.a. stor smie og keramikk.
Tursti, parkering,utkjøring for båter ved Oset og Drammenselva Dugnad Soya Hellefoss grunneierlag.
Pumpehuset med uteområde Pumpehuset til gamle cellulosefabrikken er oppgradert til nytt møtested på elvekanten. Båtbrygge. Dugnad Soya Hellefoss grunneierlag.

Bygdegata; vei og gangvei, ledningsnett Statens vegvesen og kommunen har gjennomført et omfattende arbeid. Grendeutvalget var med i planlegging, bl.a. sidevalg for gangvei. Prosjektet har egen finansiering. Arbeidet med bygdegata er ikke fullført. Det arbeides med videreføring mot butikk fra Smedeparken.


Bygdegata; sideområdene Gatelys med lokalt produsert smijernsarm, utsiktspunkt mot elva, Smedparken og stolper til bannere. Dugnad Øvre Eiker hagelag i Smedparken. Kommunalt prosjekt med stedsutviklingsmidler og sponsing.Kulturhus med uteområde
Flerbrukshall, kultursal, bibliotek, SFO, fotballbane. Prosjektet har hatt egen kommunal finansiering. Men har vært preget av stor innsats fra mange, både dugnad og finansielt. For å nå bygdas ønsker har sponsorer og private ytt midler. Entreprenører har i stor grad gjort prosjektet mulig. Etablering av fotballbane og kultursal har særlig engasjert bygda. Enkeltpersoner knyttet til idrett (Bakke IF) og kultur(revy, musikk) har gjort stor innsats i gjennomføring. Alle deler av prosjektet har gitt bygda og skolen nye og bedre arenaer. Grendeutvalget har deltatt i langvarig planlegging og overført stedsutviklingsmidler.

Har Skotselv, "elvelandsbyen med trygghet og opplevelser", blitt et bedre sted å bo etter stedsutviklingsperioden?
Skotselvs innbyggere har sammen med kommunen oppnådd mye. Stedet har fått et estetisk løft og har fått bedre kontakt med elva. Stolt historie er løftet fram. Det er tryggere å ferdes langs noen veistrekninger. Stedet har blitt rikere på opplevelser på mange områder. Nye møtesteder og aktivitetsområder brukes mye. Mange er blitt engasjert og stolte av bygda.
 

I en periode, hovedsaklig fra 2004 til 2013, har det vært fokus på Skotselv. Kommunen  har bevilget stedsutviklingsmidler. Midlene har vært brukt til ulike tiltak i bygda. Grendeutvalgets årsmøter har gjort vedtak om hvilke tiltak som skulle realiseres. En politisk  styringsgruppe har gjort endelig vedtak. Alle tiltak, hvor ikke annet er nevnt, har stedsutviklingsmidler som hel- eller delfinansiering. I mange tiltak har det vært betydelig dugnad.
Prosjektene er nevnt i rekkefølge ut fra geografi og tema.


Parkeringsplass ved Tregata                                                                                                          

Opparbeidet på elvesida til bruk for skileikbakke og tursti.


Flommur ved Bergfossen                                                                                                                   

Beskytter tursti.

Restaurering av og vernehus over masovnrest fra Hassel jernverk                                                

Dugnad og sponsorer.